Informatii cu privire la proiectul "Dotarea cu active a societății" cod Smis 112668

In cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 2.2 Sprijinirea creării si extinderea capacităților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor BASIC POINT SRL, cu sediul în orașul Negresti-Oaș, România, Str. LUNA nr. 122/A, , județul Satu Mare, cod poștal 445200, România, a încheiat contractului de finanțare nr. 3399/29.10.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului "Dotarea cu active a societății" cod Smis 112668 a fost creșterea competitivității societății și dotarea acesteia cu echipamente noi ceea ce va duce la creșterea volumului produselor comercializate.

Rezultatele proiectului constau în introducerea în cadrul fluxului tehnologic a noilor echipamente achiziționate: Compresor - 1 buc, laptop - 2 buc, Desktop - 3 buc, Multifuncțională - 1 buc, Motostivuitor- 1buc, Aspirator- 4buc, Aspirator - 1buc, Ferăstrău circular- 1buc, Ferăstrău circular - 2buc, Mașină găurit - 10buc, Mașină găurit - 2buc, Ferăstrău - 1buc, Freză - 2buc, Mașină set frezat - 1buc, Centru de prelucrare cu comandă numerică - 1 buc, Mașină pentru frezat canturile - 1buc, Circular formatizat panouri - 1 buc, Mașină pentru aplicat cant - 1buc, Mașină universală pentru aplicat cant - 1buc, Centru de prelucrare - 1 buc, Sistem exhaustare - 1 buc, Site ecomerce - 1 buc Certificare OHSAS 18001- 1 buc.

Impactul realizării obiectivului general la nivelul întreprinderii va fi reprezentat de dezvoltarea și creșterea competitivității produselor și serviciilor companiei astfel încât să facă față cu succes pe piața internă și pe piața Uniunii Europene, generând creșterea volumului produselor. În termen de trei ani de la implementarea proiectului, efectele realizării acestuia pentru societate vor fi reprezentate de creșterea calității produselor firmei, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale acestora, creșterea competitivității societății, a imaginii și cotei de piața a întreprinderii.

Impactul atingerii obiectivului general la nivelul comunității locale va fi reprezentat de creșterea gradului de ocupare prin crearea a minim două noi locuri de muncă. Beneficiile pentru societate se regăsesc în efectele multiplicatoare economice și sociale pe care le implică crearea de noi locuri de muncă.

De asemenea impactul asupra comunității locale se traduce și prin produse și servicii de calitate, precum și prin creșterea încrederii consumatorilor în produse și servicii de un nivel calitativ ridicat.

Obiectivele specifice ale proiectului, prevăd în termen de trei ani de la implementarea proiectului:

  • Creșterea numărului de angajați față de numărul actual prin crearea a minim 2 noi locuri de muncă;
  • Creșterea numărului activelor societății;
  • Creșterea volumului produselor finite comercializate.

Proiectul a fost implementat în județul Satu Mare, orașul Negrești-Oaș, Str. Luna. Perioada de implementare a proiectului a fost de 73 de luni, respectiv între data de 01.03.2017 si data 30.03.2023. Valoarea totală a proiectului a fost de 4.246.321,68 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a reprezentant 2.516.904,98 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.139.369,22 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 377.535,76 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Basic Point

Mobilam idei. Mobilier la comanda. Mobilier rezidential. Mobilier comercial.